//* Display 9 WooCommerce products per page add_filter( 'loop_shop_per_page', function(){ return 9; }, 20 );

Nylonsträngad Barnmodell Olika storlekar och modeller beroende på vad vi har inne.